Fare for angrep av rognebærmøll i 2018
- Publisert 7. juni 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Epler med logo.JPG
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

I år kan det forventast angrep av rognebærmøll i eple. Det er fleire år sidan det har vore så klare prognosar

Mengden bær på rogna avgjer om rognebærmøll angrip eple eller ikkje skriv Geir Kjølberg Knudsen, forskar - Divisjon for bioteknologi og plantehelse, på
www.nibio.no. 

I år er det ein kraftig nedgang i antal blomeklasar i distrikt der varslinga av rognebærmøll vert gjennomført. Det kan derfor forventast angrep av rognebærmøll i eple i 2018. Det er fleire år sidan prognosane har vore så klare når det gjeld angrep i eple. Det kan likevel vera lokale variasjoner i kor hardt angrepet vert, det er særdeles viktig med lokal kunnskap om kor utsette dei enkelte eplefelta er for rognebærmøll.

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning bereknar NIBIO kvart år prognosar for om det kan forventast angrep av rognebærmøll i eplehagane. Prognosane vert publisert på VIPS (Varsling Innan PlanteSkadegjerarar). Prognosane er viktig informasjon for epledyrkarar og rådgjevingstenesta som dermed kan avgjera om tiltak er naudsynt. Prognoseberekningane er eit viktig tiltak i integrert plantevern for å redusera bruken av sprøytemiddela.

Liten sommarfugl

Rognebærmøll er ein liten sommarfugl som lever i rogn. Larva til denne sommarfuglen gneg inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna, kan rognebærmøll angripa eple i staden. I angripen frukt lagar larvene først eit lite hol i skalet, kor det etter kvart siv ut litt plantesaft som tørkar til eit kvitt pudder. Seinare går larvene djupare inn i fruktkjøtet og lagar lysebrune gangar. Meir informasjon om rognebærmøll kan finnast i Plantevernleksikonet.

Forventar angrep i alle distrikt

Det har vore ein svak auke i antal blomeklasar på rogn frå 2014 til 2016 og så ein kraftig auke i 2017. Dermed har populasjonen av rognebærmøll også auka, i takt med tilgangen på mat. Snylteveps, som lever av rognebærmøll, vert også registrert. Desse held ikkje heilt tritt med auken av antal rognebærmøll. Overlevinga for rognebærmøll gjennom vinteren 2017-2018 har derfor vore høg. Kombinert med ein nedgang i klasetal i 2018 vil tilgangen til rogn vera begrensa og møllen er tvungen til å finna ein alternativ vertsplante. Det kan derfor forventast angrep i eple i alle distrikt. Det er fleire år sidan det har vore så klare prognosar på angrep i eple.

Det vil likevel vera viktig med lokal kunnskap om kor utsett dei enkelte eplefelta er for angrep av rognebærmøll. Det er fleire hjelpemiddwl for å vurdera dette, eksempelvis dyrkarane sine eigne erfaringer, overvåkning av innflyging med luktfeller og tidlegare års erfaringar gjort med skaderegistreringar frå usprøyta kontroll. Epledyrkarar bør søka råd hjå den lokale rådgjevingstjenesta. Det fins ikkje effektive sprøytemiddel mot rognebærmøll som er tillete brukt i privathagar.

Luktfeller

Overvåkning med luktfeller kan gje tilleggsinformasjon om angrepet. Det er utplassert feller i fleire regionar i regi av NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning.

Dersom planteverntiltak vert gjennomført, vert det sterkt anbefalt å setta igjen usprøyta kontrolltrær for å ha eit grunnlag for å evaluera effekten av tiltak og for å få erfaring med lokale variasjonar i kor utsette dei enkelte eplefelta er for angrep. Varsling og overvåking av skadeorganismar er viktige tiltak i integrert plantevern. Skaderegistreringar og evaluering av planteverntiltak etter endt sesong, er også eit av kjerneprinsippa for integrert plantevern.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.
104


VG RSS
1.
 Raser mot Erna Solberg: Mener hun har kjent til gjengproblemene
Tirsdag erkjente statsminister Erna Solberg at regjeringen kan bli bedre på å ta Oslo-gjengenes bakmenn. Ap og SV reagerer kraftig.
2.
 20 år med VG-lista-konserter – her er høydepunktene
I 2003 ble det publikumsrekord på Rådhusplassen da Kurt Nilsen sang vinnerlåten fra den første sesongen av «Idol». I år finner den 20. konserten på Rådhusplassen sted.
3.
 Frykter nedbemanninger etter REMA 1000-endringer
Etter nyttår vil Rema 1000 slutte å bruke varefremmere fra tredjepartsleverandører. Dette vil trolig føre til stor nedbemanning i merchandising-bransjen.
4.
 Høie svarer om luftambulanse-krisen: Innrømmer at anskaffelsene kunne vært gjort annerledes
Helse- og omsorgsminister Bent Høie innrømmer i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen at anskaffelsen i luftambulanse-saken kunne vært gjort annerledes.
5.
 Megan Fox er i Norge
Hollywood-stjernen Megan Fox (32) er i Norge for å spille inn en TV-dokumentar.
6.
 Suárez sikret avansement for tamt Uruguay
(Uruguay-Saudi – Arabia 1–0) Luis Suárez (31) utnyttet en keepertabbe og Uruguay er klare for åttedelsfinale. Samtidig som Saudi-Arabia og Egypt er slått ut.
7.
 Nei, jente (16) kan ikke «skylde seg selv» når bilder av henne spres på nett
Unge mennesker har en seksualitet, og det skal de få lov til å ha. Men de skal få ha den i fred, og de skal selv få bestemme over bildene de har og tar av seg selv.
8.
 Strid om Champions League-plass: Gjekstad kalles bakstreversk
Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad får både støtte og motbør. Elverum skjønner ikke motstanden mot forslaget om å gi Champions League-plassen til vinneren av sluttspillet også på kvinnesiden.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse