Overgangen til DAB har sett spor hjå NRK
- Publisert 12. desember 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Dabradio
Clik on image for large version
FM - radio. Arkivbilete

I morgon vert det riksdekkande FM-nettet sløkkt for godt. Klassekampen  fortel at NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar etter at sløkkinga av FM-nettet starta

I morgon er det endelig slutt for det riksdekkande FM-nettet i Noreg, når sendarane vert slått av i Troms og Finnmark. Så langt har overgangen frå FM til dab kosta NRK dyrt, ifylgje tal frå analysebyrået Kantar Media.

På eitt år har NRK mista 21 prosent av dei daglege lyttartala, det viser tal som vart lagt fram i går. I Nordland, Møre og Romsdal og Trøndelag har kvar fjerde lyttar forsvunne frå statskanalen det siste året.

Nordland var i tredje kvartal i fjor, den regionen kor flest oppgav at dei høyrte på NRK dagleg: 55 prosent av befolkninga. Etter FM-sløkkinga i januar, har andelen falle til 42 prosent i samme periode i år.

På landsbasis har den totale daglege radiolyttinga falle med ti prosent sidan november i fjor.

– Det er ikkje sikkert at me har mista lyttarar, men me har mista folk som lyttar kvar dag. Dersom du ser på kor mange som lyttar i løpet av veka, er nedgangen noko mindre, seier Jon Branæs, radiosjef i NRK.

Likevel er det liten tvil om at overgangen til dab har sett spor. Jon Branæs trur ein del av nedgangen skuldast at fleire ikkje har skifta ut alle FM-radioane sine endå.

– Dette er ei utvikling me har føresett. Me har is i magen og sørgar for å laga så god radio som mogeleg, så folk kjem attende når dei har fleire dab-radioar, seier Branæs.

Tala viser at dei kommersielle radioselskapa P4-gruppen og Bauer Media aukar sine marknadsandelar i regionar kor FM er sløkkt. I dei fleste regionane har NRK skrudd av FM-nettet sitt før dei kommersielle kanalane.

– NRK har tatt ein for laget ved å slå av FM-signala sine først. Det har gitt dei kommersielle kanalane ei konkurransemessig føremon som me skal prøva å utligna i åra som kjem, seier Branæs.

Radiosjefen har tru på at NRK skal klara å få attende lyttarar som har forsvunne. Kanalar som NRK P13 og P1+, som berre har vore tilgjengelege på dab, har fått fleire lyttarar sidan sløkkinga av FM.

NRK P1 og P3 har opplevd størst lyttartap.

– Me ser at tala er i ferd med å stabilisera seg i dei første sløkkeområda, men det kjem til å ta tid, seier Branæs.

– Kva for strategi har de for å få attende lyttarar? spør Klassekampen.

– Veldig enkelt er strategien å laga så god radio som me berre kan. Me kan det norske publikummet veldig godt, og har alltid klart å balansera allmennkringkasteroppdraget med å nå breidt ut, seier han.

Det er Medietilsynet som tingar månadlege lytterundersøkingar fra Kantar Media. Direktør Mari Velsand meiner det er for tidleg å fella nokon dom over radioskiftet.

"Korvidt digitaliseringa gir dei verkader som radioaktørane ynskjer å oppnå, og om den medvirkar til aukt mangfald og innhaldsbreidde for radiolyttarane gjenstår å sjå. Medietilsynet vil derfor fylgja nøye med på utviklinga i radiomarknaden det komande året", skriv ho i ein e-post til Klassekampen.

I statusrapporten for tredje kvartal i år, skriv Kantar Media at ein kan forventa ein aukt vekst i radiolyttinga i løpet av 2018.

"Når antal kanalar vert utvida, får lyttarane større valmogelegheit. Då er det ein naturleg konsekvens at radiolyttinga fordeler seg annleis enn tidlegare år", skriv Mari Velsand.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.
104


VG RSS
1.
 Her er demens-testen Donald Trump besto med glans
Presidenten har fått full score på en kognitiv test. Det gjør han ikke eksepsjonell, melder eksperten.
2.
 Samfunnstopp sedelighetssiktet: Politiet leter etter mulige fornærmede i databeslag
TROMSØ (VG) To menn har status som fornærmet i saken mot den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms. Nå leter politiet gjennom beslaglagt elektronisk materiale etter andre mulige fornærmede.
3.
 Brannangrep i Chile under pavebesøk
Tre helikoptre, en skole og en kirke ble satt i brann i Chile rett før pave Frans skulle holde messe i byen Temuco.
4.
 Avis publiserte stjålne bilder av Nora Mørk
ZAGREB/OSLO (VG) Det går fra vondt til verre for Nora Mørk (26). Nå har en østeuropeisk avis valgt å publisere stjålne, private bilder av håndballstjernen.
5.
 Rigmor Aasrud ny finanspolitisk talsperson i Ap
Etter at Trond Giske trakk seg som finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er det nå klart at Aasrud overtar.
6.
 Politiet om siktet forsvarsadvokat: Brøt taushetsplikten i grov narkotikasak
Politiet mener avlyttede telefonsamtaler beviser at en forsvarsadvokat brøt taushetsplikten i en grov narkotikasak på Østlandet i 2014.
7.
 Listhaug: Vil stoppe «monstrene på nettet»
Onsdag ble Sylvi Listhaug overrakt nøklene til justisdepartementet. En av de viktigste tingene fremover vil bli å bekjempe «monstrene på nettet» som begår overgrep mot barn, sier Listhaug til VG.
8.
 Tidligere TIL-trener Terje Skarsfjord er død
Ble 75 år gammel.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse