Mest leste :
1.
 Miljøkveld med Folgefonna og Opo som tema
2.
 Norske tiltak mot skrantesjuke får internasjonal merksemd
3.
 Arrangement for born på Hauge - senteret
4.
 Innvier Iris Scene med musikalsk gåve til Oddas innbyggarar
5.
 Automatisering av frikort gir kortare sakshandsamingstid og mindre byråkrati
6.
 No vert det genbank for laksefisken i Hardanger
7.
 Slik er jorda i Noreg
8.
 Unike regnskogar på Vestlandet
9.
 Føregangskommunen Kvinnherad
10.
 Auka investeringar i driftsbygningar i landbruket
11.
 Lagar du årets brøytevideo 2018?
12.
 Onsdagskveld med SUSTO
13.
 Jerven har forsynt seg av sau og lam på utmarksbeite i Odda kommune
14.
 Miljøpris for engasjement rundt matsvinn
15.
 Bokbåten Epos startar vårturen
16.
 Vil selgja lakseløyve på auksjon
17.
 Jaktar på ny Askeladd
18.
 Kulturdepartementet sine prisar for barne og ungdomslitteratur tildelt
19.
 Yrkesfagelevar får tidlegare spesialisering
20.
 Nominer din kandidat til Kulturlandskapsprisen 2018

På tide å prøva noko nytt
- Publisert 18. august 2017 av Mannsåker, Tone Marie
TTI Tyssedal Arkiv RF.JPG
Clik on image for large version
Tizir. Bilete: Ivar Nistad

Dét seier avtroppande direktør ved Tizir, Harald Grande, etter nesten 20 år som leiar av den store bedrifta i Tyssedal, og etterfylgjaren sin er han strålande nøgd med

I samtale med programsekretær JK Flattun fortel han at "abdikasjonen"  er noko han har snakka om og hatt på tapetet i lang tid.

- Eg har tenkt at når vi har kjørt i gong smelteovnen og tinga relatert til det,er nokolunde på plass, så skulle eg trø litt til sides og arbeida med andre saker.

Det Grande i utgangspunktet skal arbeida med no, er andre saker knytt til Tizir, opp mot hovudkontoret i London. - Det vert å jobba med styrearbeid, strategiarbeid og store prosjekt.

Han fortel at mesteparten av den profesjonelle karriera hans har gått føre seg på Ilmenittsmelteverket. - Faktisk byrja eg her som prosjektingeniør åtte månader før det starta opp, så eg har ei lang og brokete karriere på denne bedrifta, dei siste 20 åra altså som direktør.
Eg kjenner nesten kvar einaste skrue og bolt i heile fabrikken, for å seia det sånn.

Grande slår fast at Ilmenittsmelteverket har vore ei suksesshistorie for Tyssedal. - Me som har nokre år på baken hugsar kampen for aluminiumsfabrikken, men hadde me hatt ein 50.000 - tonns aluminiumsfabrikk her i dag, hadde det vore særdeles vanskeleg.

Tatt i betraktining dei problema ein har hatt å stri med, meiner han at det vore ei interessant og lærerik historie og ikkje minst ei veldig bra historie for Tyssedal og Noreg forøvrig.

- Det tok 20 år å koma opp i det me kallar designkapasitet, me var ikkje der før i 2006, med mange utfordringar undervegs.

Ilmenittsmelteverket i Tyssedal var den første bedriften på smelting av ilmenitt, utanom RioTinto.

- Det er klart det har vore ei knalltøff læringskurve både i høve til det tekniske og det marknadsmessige, seier Grande. - Rio Tinto som var verdas største aktørar i denne bransjen og i fleire andre bransjar, hadde nærmast som mål å knusa oss, også  marknadsmessig.  Dei hadde føremona med å vera åleine i den marknaden og me skulle ikkje få koma inn. Så det har vore tøffe tak, men me hugsar stort sett berre det som har vore moro, og moro har me hatt mykje av, ikkje minst gjennom måten me har utvikla oss på.

Grande fortel at etter at verket i Tyssedal vart etablert, har det kome eit par andre også, mellom eitt i Sør Afrika. - Dei har hatt stort sett samme historia som oss, for ilmenittsmelting er ikkje lett.

Selskapet har kjøpt ei gruve i Senegal og i samband me det, engasjerte dei seg og i  levekår og samfunnsutvikling for lokale arbeidstakarar med familiar.

- Det gjekk ikkje heilt som planlagt, tøff lærekurve der og, det skjer uføresette ting, men no går det greit og godt i Senegal og er me på sporet att her i Tyssedal og, etter det kjedelege havariet i 2016. Det har vore motgang, men jamen har me lært og jamen er me på plass for å ta selskapet vidare. No ser det lyst ut. Me kan setta mange kryss på oversikta over oppnådde mål no, seier Grande. 

Tizir har fått mykje god omtale for miljøteknologien dei har under utvikling. - Det har vore veldig kjekt å kunna utvikla slike ambisiøse prosjekt i samarbeid med dei eigarane som me har hatt. Dei har vore støttande på dette og der har me snart iallefall tekniske løysingar. 

Grande legg ikkje skjul på at det er ein krevjande og lang veg å gå framleis. - Men me er godt i gang og dét er vel ein av dei tinga me kjem til å sjå på, både utvikling av selskapet og av prosessen. 

Når det gjeld økonomi, fortel Grande at det tok seg godt opp i 2014 og 2015. - Men no har me vore inne i ein bølgedal, marknaden stivna og det vore litt tilbakegang, men no er det på veg opp att.  Dette er me vant med i prosessindustrien. Det kunne vore verre. 

Dei tilsette ved Tizir er både kvalifiserte og stabile, og mange har vald å halda fram etter fyllte 62 år. - Men Odda er ikkje verdas navle, seier Grande. - Så for å sikra oss arbeidskraft i framtida, er det viktig å arbeida for betre vegsamband og kommunikasjon slik at det ikkje vert for lang reiseveg til at me kan få med oss dei store befolkningskonsentrasjonane i Norheimsund/Øystese og  Husnes/Rosendal.

Ifylgje Grande kan det merkast i dag at det er for lang reiseveg frå desse tettstadene, til at dagpendling er interessant. - Folk vil ikkje ha reiseveg som overstig ein time, så dét må det gjerast noko med.

Når det gjeld framtida til Tizir, ser Harald Grande lyst på den. - At Per Øyvind Sævartveit vil overta her, er regelrett strålande. Han har lang erfaring frå prosessindustrien, han har jobba her før og kjenner bedrifta og oss frå innsida og me kjenner nesten han frå innsida og.

Meldinga om at Sævartveit har sagt ja til jobben er ifylgje Grande motteke 100 % positivt ved bedrita. - Det kunne ikkje blitt betre, avsluttar han og ser sjølv fram til nye gjeremål. 

 


 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Lagerbäck kryptisk om King-fravær
SANDVIKA (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (69) ville ikke svare på hvorfor Norges største stjerne Joshua King (26) ikke er med til privatkampene mot Australia og Albania.
2.
 Hareide etter landsstyremøtet: Har ikke tillit til Listhaug
STORTINGET (VG) En svært ordknapp Knut Arild Hareide slår fast at KrFs landsstyre ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).
3.
 Listhaug gir bort blomster – skapte rabalder i departementet
Ansatte i justisdepartementet var delte i sine meninger om blomstertilbudet fra Listhaug tidligere i dag. Listhaug måtte trekke tilbudet etter negative reaksjoner fra egne ansatte i justisdepartementet. Noen av de oppga 22. juli som grunn.
4.
 Sveriges tidligere landslagstrener mener herrelag driver med «ressurssløsing»
Den tidligere svenske landslagssjefen, Pia Sundhage (58), tror vi må vente en stund før vi får se en kvinne trene et mannlig topplag.
5.
 Carl I. Hagen: – Tror ikke KrF vil felle regjeringen
Carl I. Hagen tror KrF vil stemme for mistillit, men i neste omgang redde regjeringen.
6.
 Tidligere Veireno-sjef tiltalt etter søppelkaoset i Oslo
VT-gruppen, som eide søppelselskapet Veireno, må dessuten betale et forelegg på 5,3 millioner kroner.
7.
 19-åring siktet for uaktsomt drap etter traktorulykke
45 år gamle Maria Svaland ble påkjørt og drept av en traktor i februar. Nå er 19-åringen siktet for uaktsomt drap.
8.
 KrF truer Erna
STORTINGET (VG) Spark Sylvi Listhaug som justisminister, eller ta konsekvensene. Det var kjernen i KrF-leder Knut Arild Hareides budskap før landsstyremøtet i dag.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse