Mest leste :
1.
 Miljøkveld med Folgefonna og Opo som tema
2.
 Norske tiltak mot skrantesjuke får internasjonal merksemd
3.
 Arrangement for born på Hauge - senteret
4.
 Innvier Iris Scene med musikalsk gåve til Oddas innbyggarar
5.
 Automatisering av frikort gir kortare sakshandsamingstid og mindre byråkrati
6.
 No vert det genbank for laksefisken i Hardanger
7.
 Slik er jorda i Noreg
8.
 Unike regnskogar på Vestlandet
9.
 Føregangskommunen Kvinnherad
10.
 Auka investeringar i driftsbygningar i landbruket
11.
 Lagar du årets brøytevideo 2018?
12.
 Onsdagskveld med SUSTO
13.
 Jerven har forsynt seg av sau og lam på utmarksbeite i Odda kommune
14.
 Miljøpris for engasjement rundt matsvinn
15.
 Bokbåten Epos startar vårturen
16.
 Vil selgja lakseløyve på auksjon
17.
 Jaktar på ny Askeladd
18.
 Kulturdepartementet sine prisar for barne og ungdomslitteratur tildelt
19.
 Yrkesfagelevar får tidlegare spesialisering
20.
 Nominer din kandidat til Kulturlandskapsprisen 2018

Skogen i Noreg veks
- Publisert 31. august 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Furuskog.JPG
Clik on image for large version
Furiskog. Bilete: Tone Mannsåker

I løpet av dei siste 90 åra er skogvolumet i norske skogar tredobla. Årleg bruttotilvekst er meir enn dobbelt så høg i dag som på 1920-talet. Ei fylgje av dette, er at andelen hogstmoden skog, gamalskog og mengde daudt trevirke aukar

I alt er det 13.000 prøveflater som har tre og som vert besøkt kvart femte år av feltpersonalet i Landsskogtakseringea fortel NIBIO. No er alle tala frå siste fem-årsperiode analysert og resultata viser at det har vorte stadig meir tre og tømmer i dei norske skogane.

- Tala våre visar at det i dei norske skogne står trevirke tilsvarande 942 millioner kubikkmeter. Det er ny rekord. Også årleg tilvekst er mellom dei høgaste verdiane som er målt, fortel NIBIO-forskar Gro Hylen entusiastisk.

Hylen arbeider ved NIBIOs Landsskogtakseringen og ho har mellom anna ansvar for å utarbeida nasjonal statistikk over skogressursane i landet.

Landsskogtakseringa består av 22.000 faste prøveflater fordelt jevnt over heile Noreg. Kvar sommar besøker feltarbeidarar prøveflater med tre og registrerer endringar over tid. Det som vert målt er mellom anna antal tre, treslag, trehøgde og mengden daude tre som står eller ligg innafor prøveflaten.

- Landsskogtakseringen er som ei gigantisk spørjeundersøking, eller valdagsmåling, der somme utvalde område vert nøye registrerte for å kunna seia noko om mengden skog over heile landet. Det er ei unik kjelde til kunnskap om norske skogressursar. Me har ansvaret for Noreg sin skogstatistikk og i 2019 feirer me 100-årsjubileum, fortel Hylen.

I skogen er det mest gran, 416 millioner kubikkmeter, og volumet gran har aukt 2,7 gonger sidan den første landstaksten. Den største auken i volum er det imidlertid furua og lauvtrea som står for. For desse treslaga er volumet i dag 3,4 gonger så stort samanlikna med volumet på 1920-talet. I dag står det 288 millionar kubikkmeter furu og 237 millionar kubikkmeter lauvtrær i dei norske skogane.

Til saman er det 630 millionar kubikkmeter meir tømmer i dei norske skogane i dag enn for 100 år sidan. Med ein tømmerpris på 350 kroner per kubikkmeter, representerer det ein tømmerverdi på over 220 milliardar kroner.

Skogen sin årlege tilvekst er dobla sidan 1920-tallet

Den årlege tilveksten i skogane i Noreg er berekna til vel 25,5 millionar kubikkmeter. Hogsten har lagt på rundt 10 millionar kubikkmeter dei siste 100 åra.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Lagerbäck kryptisk om King-fravær
SANDVIKA (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (69) ville ikke svare på hvorfor Norges største stjerne Joshua King (26) ikke er med til privatkampene mot Australia og Albania.
2.
 Hareide etter landsstyremøtet: Har ikke tillit til Listhaug
STORTINGET (VG) En svært ordknapp Knut Arild Hareide slår fast at KrFs landsstyre ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).
3.
 Listhaug gir bort blomster – skapte rabalder i departementet
Ansatte i justisdepartementet var delte i sine meninger om blomstertilbudet fra Listhaug tidligere i dag. Listhaug måtte trekke tilbudet etter negative reaksjoner fra egne ansatte i justisdepartementet. Noen av de oppga 22. juli som grunn.
4.
 Sveriges tidligere landslagstrener mener herrelag driver med «ressurssløsing»
Den tidligere svenske landslagssjefen, Pia Sundhage (58), tror vi må vente en stund før vi får se en kvinne trene et mannlig topplag.
5.
 Carl I. Hagen: – Tror ikke KrF vil felle regjeringen
Carl I. Hagen tror KrF vil stemme for mistillit, men i neste omgang redde regjeringen.
6.
 Tidligere Veireno-sjef tiltalt etter søppelkaoset i Oslo
VT-gruppen, som eide søppelselskapet Veireno, må dessuten betale et forelegg på 5,3 millioner kroner.
7.
 19-åring siktet for uaktsomt drap etter traktorulykke
45 år gamle Maria Svaland ble påkjørt og drept av en traktor i februar. Nå er 19-åringen siktet for uaktsomt drap.
8.
 KrF truer Erna
STORTINGET (VG) Spark Sylvi Listhaug som justisminister, eller ta konsekvensene. Det var kjernen i KrF-leder Knut Arild Hareides budskap før landsstyremøtet i dag.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse