Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Variert meny på Røldalsmarknaden 2018
5.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
6.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
7.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
8.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
9.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
10.
 Mange vil rydda strender
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
14.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
15.
 Debattklimaet har vorte for hardt
16.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
17.
 Klar for musikkfest i Hardanger
18.
 Ny aggressiv blautråtebakterie funne i Noreg
19.
 1.7 millionar til Folgefonnsenteret
20.
 Det kan lønna seg å forsikra bunaden

Ny tilskotsordning for lag og organisasjonar
- Publisert 19. april 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Ringdans.JPG
Clik on image for large version
Samling av frivillige. Bilete: Tone Mannsåker

Hordaland fylkeskommune får kvart år mange førespurnader om økonomisk stønad til ulike føremål som ikkje fell innanfor etablerte tilskotsordningar. No blir dette organisert i ei offisiell årleg tilskotsordning med søknadsfrist 1. juni

Fylkesutvalet har sett av 1,5 millionar kroner til søknader som kjem innan 1. juni. Søknadene vert lagt fram til politisk behandling i tilknyting til budsjettet til hausten og utbetalt over nyår, ifylgje nettsidene til Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har i alle år gjeve tilskot til ymse lag og organisasjonar som ikkje naturleg høyrer inn under dei etablerte tilskotsordningane. Fylkesutvalet har vedteke retningslinjer med klare kriterium for tildeling av slike tilskot, gjennom den nye søknadsordninga.

Fylgjande kriterium gjeld:

  • Tilskotet går til tiltak som kjem Hordaland-samfunnet til gode, og ligg innanfor kjerneområda for fylkeskommunen si verksemd.
  • Tilskotet går til tiltak som understøttar hovudmåla som går fram av utviklingsplan for Hordaland.
  • Tiltaket kjem ikkje innunder andre ordningar til Hordaland fylkeskommune.
  • Gjennom tildelingane skal det søkjast å oppnå ei viss rullering mellom søkjarar, for å sikre at flest mogleg aktørar vert tilgodesett.
  • Midlar som ikkje vert nytta ut frå gjevne vilkår, kan krevjast betalt tilbake.

Desse krava blir stilt til søknaden:

  • Kort omtale av kva søkjar ynskjer å nytta tilskotsmidlane til, inklusive målsettingar og relevans for tilskotsordninga.
  • Plan for gjennomføring og vurdering av forventa effekt.
  • Søknadssum.
  • Enkel rapportering på gjennomføring og resultat av nytta midlar tildelt siste år, skal leggast ved eventuell søknad om nye tilskotsmidlar.

Desse kan søka:

  • Lag, grupper, institusjonar og organisasjonar. Einskildpersonar kan ikkje søka.

Alle mottakarar av tilskot frå fylkeskommunen i 2018 er varsla om vedtaket.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Kulturkrig på norsk
Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim mener kjønnskvotering, fedrekvoter og andre tåpelige påfunn er meningsløst.
2.
 Netflix verdt mer enn Disney
Strømmetjenesten Netflix er nå verdt mer enn Disney.
3.
 Amerikansk Nord-Korea-ekspert til VG: – En ekstremt farlig utvikling
NEW YORK (VG) En av USAs fremste eksperter på Nord-Korea mener at risikoen for en krig er større etter at Donald Trump følte seg tvunget til å avlyse toppmøtet med Kim Jong-un.
4.
 Fant 300 år gammelt skipsvrak med skatter verdt 140 milliarder kroner
Først nå avslører forskerne at de har funnet vraket etter et spansk skip som sank med skatter som er anslått verdt opptil 17 milliarder dollar.
5.
 Nord-Korea: Fortsatt villig til å møtes
Nord-Korea sier de er fortsatt villige til å møtes etter at USA avlyste det planlagte toppmøtet mellom de to landene.
6.
 Grillbranner kostet 126 millioner i fjor sommer
I løpet av sommerhalvåret i fjor utbetalte forsikringsselskapene 126 millioner kroner etter branner og branntilløp der kilden var grill, fyrstikker og røyking.
7.
 Israels høyesterett avviser krav om stans av overdrevent maktbruk
Israels høyesterett har avvist et krav om at militæret stanser bruken av dødelig makt mot palestinere under protester og sammenstøt på Gazastripen.
8.
 Skremmer irene til valgurnene med fosterbilder
DUBLIN (VG) Med oppblåste bilder av fostre sikrer abortmotstanderne seg verdifulle tviler-stemmer før folkeavstemningen fredag.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse