Mest leste :
1.
 Fjordabåten attende på Hardangerfjorden
2.
 96 nærbutikkar fekk tilskot til modernisering
3.
 Uvisse om behovet for å freda rypa på Hardangervidda i 2014
4.
 Uventa "ferdafylgje" over Hardangerbrua
5.
 "Snøsjokk" på Rallarvegen
6.
 Kulturfjorden med kammerserie i Eidfjord
7.
 Samarbeid over kommunegrenser kan gje både i pose og sekk
8.
 Kulturstipend til fire Odda - ungdomar
9.
 Med kjærleik og innsatsvilje er alt mogeleg
10.
 2200 færre bønder får tilskot
11.
 Usemje om lokalt sal av alkoholvarer med større alkoholprosent enn 4,7
12.
 Jaktar på den brattaste vegen i landet
13.
 Praktikantane viktige for nynorskprosenten i media
14.
 Jon Aga ut - Turbobudeia frå Vinjesvingen inn
15.
 17 659 som har fått skuleplass i Hordaland
16.
 Auka importkvoter av jordbær og bringebær til industrien
17.
 Nytt elektro - oppdrag på Haukeli
18.
 Frukt heile året
19.
 Ynskjer betre kontakt med næringslivet i heile landet
20.
 Sikringsarbeidet startar til hausten

Knapphus Kjøkkensenter
Voss kommune stiller miljøkrav
- Publisert 31. oktober 2012 av Mannsåker, Tone Marie
Grønt punkt
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

Kun 62 av landets 429 kommunar kreve at deira leverandørar bidreg til kjeldesortering. Voss og Øygarden er førebels dei eineste kommunane i Hordaland stiller dette kravet

Innsamling, kjeldesortering og attvinning er ein viktig del av kampen for miljøet. Likevel er det i dag fleire av dei som sel og produserer varer, som ikkje betaler for attvinning av emballasjen ifylgje ei pressemelding frå Pressenytt.

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell understrekar at det offentlege i endå større grad bør nytta seg av påvirkningskrafta dei har. 

– Det offentlege gjer innkjøp for 400 milliardar i året og har derfor stor mogelegheit til å påvirka leverandørar til å ta miljøansvar, seier miljøvernministeren. 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet beslutta i 2009 at offentlege verksemder skal kreva at deira leverandørar er medlem i ein returordning for brukt emballasje. Per i dag er berre 62 av 429 kommunar kontrollmedlem i Grønt Punkt si returordning. Øygarden og Voss er dei einaste to kommunane i Hordaland som er med i ordninga.Fylkesmannen i Hordaland er og kontrollmedlem. 

  – Å vera kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge er eit veldig enkelt tiltak for å signalisera at me ynskjer å ta samfunnsansvar i miljøspørsmål. Dessuten er medlemskapet ein føresetnad for å verta miljøfyrtårnsertifisert, noko som kommunen har som mål i et lengre perspektiv, sier Otto Harkestad, ordfører i Øygarden. 

– Ved at det vert stilt krav til leverandørane, synleggjer me at miljø er eit viktig tema ved innkjøp i kommunen. Aktuelle leverandørar som ikkje er med i returordninga, kan ikkje lenger være «gratispassasjerar» ved at andre finansierer den. Jo fleire medlemer, desto større gjennomslagskraft, seier Harkestad. 

2011 vart det brukt over 61 000 tonn plastemballasje og nærare 10 000 tonn isopor i næringslivet.  

 – Næringslivet kan visa til gode resultat for attvinning gjennom produsentansvarsordningane for emballasje. Men det er viktig at alle tek del. Store innkjøparar kan bidra ved å verta kontrollmedlem i Grønt Punkt. Eg oppfordrar alle offentlege etatar og kommunar til å verta kontrollmedlem, seier Bård Vegar Solhjell. Han legg til at Miljøverndepartementet har vore kontrollmedlem i fleire år. 

  Les meir om grønt punkt  

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.
104

107


VG RSS
1.
 Israels ambassade: – Trygge på at Norge passer på oss
Både jødiske og israelske interesser i Norge følger situasjonen med bekymring etter terrortrusselen.
2.
 Reisende: - Ikke vedig bekymret
GARDERMOEN / OSLO S (VG) Reisende med fly og tog tar meldingen om terrortrussel mot Norge med fatning.
3.
 Frykten er terrorens fremste våpen
4.
 Kan Barca-debutere på Bernabéu samme dag utestengelsen opphører
Se for deg at Luis Suárez får sin Barca-debut i El Clásico på Santiago Bernabéu samme dag som utestengelsen hans går ut. Det scenarioet kan bli til virkelighet.
5.
 Filmanmeldelse: Syltynn sex
Like tilfredsstillende som et avbrutt samleie.
6.
 Verdensmesterne vil ta VM fra Putin
BERLIN (VG) Flere sentrale tyske politikere tar til orde for å frata Russland fotball-VM i 2018 – og heller arrangere det selv.
7.
 Superpiller
8.
 Authorities warned of terror attack against Norway «within few days»
Norway’s intelligence agency says it has credible information of an immediate threat from persons linked to extreme Islamist groups in Syria.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse